Drukuj

STYPENDIUM SZKOLNE

ZASIŁEK SZKOLNY

DOFINANSOWANIE OBIADÓW

„Wyprawka szkolna”

Do powyższych wniosków należy dołączyć wszystkie informacje o dochodach w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów lub oświadczenie, decyzja o przyznanych zasiłkach, dodatku mieszkaniowym, alimentach itp.).

DO DOCHODÓW NIE WLICZA SIĘ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE tzw. PROGRAM „RODZINA 500+”.

Wnioski i szczegółowe informacje dostępne są u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej http://edukacja.warszawa.pl/