• 11 września
 • 16 października
 • 27 listopada
 • 18 grudnia
 • 29 stycznia – klasyfikacja kl. 1-8
 • 5 lutego – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 11 marca – powołanie rady pedagogicznej i wnioski z nadzoru
 • 15 kwietnia – powołanie zespołów egzaminacyjnych i szkolenie z procedur egzaminacyjnych
 • 10 czerwca – klasyfikacja kl. 1-8
 • 17 VI – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 20 VI – podsumowanie roku szkolnego
 • Rady sierpniowe
 • 12 IX
 • 14 X
 • 28 XI
 • 19 XII – zatwierdzenie budżetu
 • 9 I – omówienie proponowanych ocen zachowania klas 4-8
 • 16 - 17 I – klasyfikacja
 • 23 I – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 13 III – powołanie rady pedagogicznej i wnioski z nadzoru
 • 17 IV – powołanie zespołów egzaminacyjnych i szkolenie z procedur egzaminacyjnych
 • 22 V – omówienie proponowanych ocen zachowania klas 4-8
 • 12-13 VI – klasyfikacja
 • 19 VI – zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 22 VI – podsumowanie roku szkolnego
 • 13 września
 • 27 września – zaopiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego
 • 14 października
 • 29 listopada
 • 10 stycznia – omówienie proponowanych ocen zachowania klas IV - VIII
 • 17- 18 stycznia klasyfikacja
 • 24 stycznia - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 11 kwietnia (szkolenie egzamin ósmoklasisty)
 • 23 maja - omówienie proponowanych ocen zachowania uczniów w klasach IV - VIII
 • 30 maja
 • 13 - 14 czerwca – klasyfikacja
 • 20 czerwca - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 23 czerwca – podsumowanie roku szkolnego
 • 14 września
 • 28 września – zaopiniowanie programu wych. – prof.
 • 14 października
 • 30 listopada
 • 7 stycznia – omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 1-2 lutego klasyfikacja
 • 8 luty - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 19 kwietnia
 • 24 maja - omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 31 maja
 • 14 - 15 czerwca – klasyfikacja
 • 21 czerwca - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 24 czerwca – podsumowanie roku szkolnego
 • 9 września
 • 23 września
 • 14 października – godz. 11.30
 • 4 listopada
 • 2 grudnia
 • 13 stycznia – omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 20- 21 stycznia- klasyfikacja (oceny proponowane w dzienniku elektronicznym do 13 stycznia 2020) 
 • 27 stycznia - zatwierdzenie wyników klasyfikacji i podsumowanie I półrocza
 • 6 kwietnia
 • 25 maja - omówienie proponowanych ocen zachowania
 • 1 czerwca
 • 15 - 16 czerwca – klasyfikacja
 • 22 czerwca - zatwierdzenie wyników klasyfikacji
 • 25 czerwca – podsumowanie roku szkolnego