Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne materiały publikowane na stronie są niedostępne, w tym:

 • formularze nie mogą być przesłane w sposób dostępny,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • jeden film nie posiada napisów,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Lewandowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 620 29 36

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
 • Adres: Al. Jana Pawła II 26a

00-133 Warszawa

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 620 29 36

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na tyłach wieżowca Al.Jana Pawła II 26 i Hotelu Radisson  od ul. Grzybowskiej.
Dojazd do budynku jest od strony ul. Grzybowskiej, między hotelem Radisson i siedzibą PZU.
Dojścia piesze są od ulic Jana Pawła II i Parku Mirowskiego. Na trasie dojścia do budynku występują za wąskie furtki. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższe przystanki autobusowe  Hala Mirowska 02 (nr 160) i tramwajowe (numery 17,33,41),  Al.Jana Pawła II 01 (nr 106), znajdują się w odległości do 200 m.

Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Postój taksówek znajduje się przy ulicy Plac Mirowski, róg Al. Jana Pawła II.

 1. Wejście do budynku i strefa obsługi interesantów


Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku od Al. Jana Pawła II, jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest dostępne dla osób na wózku ze względu na próg i schody. Dodatkowe wejście znajduje się z tyłu budynku, od strony boiska szkolnego. Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Wejście  główne oznakowane jest godłem Polski i czerwoną tablicą z nazwą szkoły. Hol główny spełnia warunki dostępności. Punkt informacyjny jest blisko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody przy wejściu znajdują się na wprost i prowadzą na hol główny oraz do szatni. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji i obsługi, stołówka, sala i hala gimnastyczna z zapleczem , sale lekcyjne, pomieszczenia świetlicy oraz pomieszczenia sanitarne.
Hole i korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze nie są wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi. Wejścia do pomieszczeń są oznakowane, większość z nich nie posiada wymaganej szerokości dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi do pomieszczeń są wyposażone w klamkę. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Główne klatki schodowe  ewakuacyjne  są ogólnodostępne. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną  poręcz, z drugiej strony ograniczone są ścianą.

W budynku nie ma windy ani innych urządzeń umożliwiających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami między piętrami.

Na poziomie -1 znajdują się szatnia, pomieszczenia gospodarcze, toalety i zaplecze magazynowe.
Na I piętrze znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, biblioteka, gabinety: pielęgniarki, pedagoga i psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego, pomieszczenia oddziału przedszkolnego i toalety.

Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe i toalety.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością.