dot. specjalistycznych zajęć profilaktycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ogłasza „Otwarty konkurs ofert” w sprawie wsparcia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

Konkurs obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkolną dotyczącą problemów i potrzeb uczniów potrzebujemy: