Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ogłasza „Otwarty konkurs ofert” w sprawie realizacji pozalekcyjnych Programów Profilaktycznych w II Semestrze Roku Szkolnego 2021/ 2022

Konkurs obejmuje przeprowadzenie pozalekcyjnych specjalistycznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkolną dotyczącą problemów i potrzeb uczniów potrzebujemy następujące zajęcia profilaktyczne:

  1. Problematyka budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, zapobiegania zachowania agresywnym i przemocy dla uczniów klas 1-4
  2. Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym w szczególności od alkoholu dla uczniów klas 7-8
  3. Problematyka uzależnień behawioralnych (cyberuzależnienia) dla klas 4-8

 

dot. specjalistycznych zajęć profilaktycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego ogłasza „Otwarty konkurs ofert” w sprawie wsparcia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.

Konkurs obejmuje przeprowadzenie specjalistycznych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą szkolną dotyczącą problemów i potrzeb uczniów potrzebujemy: