Szkolenie sportowe w zakresie akrobatyki sportowej rozpoczynają dziewczynki i chłopcy od I klasy szkoły podstawowej. W ramach 10 godzin tygodniowo uczniowie mają: 4 godziny wychowania fizycznego i 6 godzin treningu specjalistycznego z gimnastyki i akrobatyki sportowej; skoków na ścieżce i ćwiczeń zespołowych i tańca. Uczniowie trenujący akrobatykę mogą doskonalić swoje umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Koła Sportowego oraz działającego w szkole Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Trenerzy:

  • Robert Kowalski
  • Beata Gonciarz
  • Anna Badurka
  • Anna Singh