1. Zawsze podajemy, jakie jest źródło materiału, z którego korzystamy i kto jest jego autorem. Nie wolno kopiować żadnych treści (w tym także zdjęć) z Internetu i podpisywać je jako własne.
 2. Nie podajemy swoich danych w Internecie. Nie zamieszczamy także swoich zdjęć bez zgody rodziców. Nie publikujemy zdjęć innych osób, bez ich zgody.
 3. Korzystnie z serwisu Facebook i innych portali społecznościowych, z których nie powinniśmy korzystać ze względu na wiek, jest możliwe tylko za zgodą rodziców/ opiekunów.
 4. Komentujemy na Facebook’u szkoły w sposób kulturalny i nieobrażający innych. Zasada ta dotyczy całej naszej aktywności w Internecie.
 5. Nie wolno w sposób obraźliwy komentować zdjęć, które ściągane są z innych kont portali społecznościowych.
 6. Wszystkie klasy mają dostęp do sal z tablicami interaktywnymi.
 7. Podczas lekcji za zgodą nauczyciela telefon komórkowy można wykorzystywać do celów edukacyjnych, na przykład jako kalkulator lub słownik.
 8. Telefony komórkowe uczniów i nauczycieli są podczas lekcji wyłączone lub wyciszone. Nauczyciel, w wyjątkowych sytuacjach, uprzedza, że może odebrać telefon.
 9. Bez zgody nauczyciela w szkole nie wolno prowadzić rozmów, robić zdjęć, nagrywać filmów ani rejestrować dźwięku żadnym urządzeniem.
 10. Nauczyciele w naszej szkole proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – programów, stron, filmów itp. – ułatwiających uczenie się. Zapraszają uczniów do współpracy w ich wyborze – listy z linkami będą publikowane na stronie szkoły i w bibliotece szkolnej.
 11. Uczniowie korzystają ze Szkolnego Centrum Informacyjnego znajdującego się w bibliotece w czasie przerw, podczas lekcji wolnych i po lekcjach, zgodnie z regulaminem.
 12. Nauczyciele mają adresy e-mailowe przeznaczone do kontaktu z rodzicami.
 13. Każdy rodzic ucznia naszej szkoły ma dostęp do ocen i uwag o swoim dziecku w dzienniku elektronicznym.
 14. Dbamy o szkolną stronę internetową, bo świadczy o nas samych i jest wizytówką szkoły (dostarczamy administratorowi lub wychowawcy klasy ciekawe informacje z życia klasy lub szkoły)
 15. Dbamy o szkolne komputery. Nie ściągamy na nie żadnych programów/plików bez zgody nauczyciela/administratora. Nie kasujemy znajdujących się na nich danych i niczego nie zmieniamy.
 16. Zgłaszamy nauczycielom niebezpieczne sytuacje, które spotkały nas w sieci, a także zauważone usterki sprzętu komputerowego.
 17. Z uwagi na bezpieczeństwo nie podłączamy samodzielnie do szkolnych gniazdek własnych urządzeń mobilnych.