Nazwa zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe uczniów początkujących. (2c)

Katarzyna Prawdzik

Piątek 8:00 - 8:45

sala numer 4

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język niemiecki (8d)

Adrianna Morawska

Środa 14:45 - 15:30

sala numer 6

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język niemiecki (7a, 7b)

Adrianna Morawska

Czwartek 15:35 - 16:20

sala numer 6

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe uczniów i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. (3B i 3C)

Anna Pawlak

Środa 13:45 - 14:30

sala numer 39

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe uczniów początkujących. (2c)

Dorota Czarzasta

Piątek 8:55 - 9:40

sala numer 36 / stołówka

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język angielski dla klasy 3a

Agnieszka Skalska

Poniedziałek 14:45 - 15:30

sala numer 39

Zajęcia artystyczne dla klas 1

Izabela Syska

Środa 13:45 - 14:30

sala numer 38

Klub Młodego Pisarza

Szkolna Literacka Nagroda Nobla

Monika Kluz

Poniedziałek 13.45 - 14.30 

biblioteka

Zajęcia taneczne dla klas piątych 

Sandra Termolik 

Piątek 13:45 - 14:30

sala baletowa

English Reading Club - rozwijające znajomość angielskiego 

Plaskota Beata

Czwartek 14:45 - 15:30

sala numer 5

Developing English Skills klasy 4 Plaskota Beata

Piątek 12:45- 13:30

sala numer 2

“Szkoleś”-zajęcia redakcyjne

Urszula Czech

Wtorek 8:00 - 8:45

Podstawy programowania w Scratchu

Izabela Plagowska-Bala 

Czwartek 12:50 - 13:30

sala numer 40

Eko-plastyka 

Klasa 1a i 1c 

Magdalena Kaczorowska 

Poniedziałek 14:45 - 15:30

sala numer 26

Zajęcia rozwijające umiejętności z j. polskiego(1a)

Ewa Działak

Wtorek 9:50 - 10:35

sala numer 37

Warsztaty redakcyjne - ćwiczenie form wypowiedzi pisemnych dla klasy 4c

Iwona Pudło

Środa, 8:00 - 8:45

sala numer 

Koło historyczne klas VI- tych

Izabela Choińska

Poniedziałek, 14:45 - 15:30

sala numer 49

Programowanie w Pythonie. Elementy elektroniki.

Joanna Kwiatkowska

Poniedziałek 13:45 -14:30

sala numer 55

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe- język angielski  kl 6c

Luiza Puszyna 

Poniedziałek 14:30 - 15:30 

sala numer 43

Klub gier planszowych "Grota graczy”

Olga Depczyńska

Piątek 14:40 -15:30

sala numer 17

Zajęcia taneczne dla uczennic klas 2-4.

Olga Depczyńska

Wtorek 13:45 -14:30

sala baletowa

Zajęcia sportowe

Ania Badurka 

Poniedziałek 16:25 -17:10

sala gimnastyczna

Język migowy dla klas 2

Magdalena Szulim

Czwartek 14.45 -15.30 

sala numer 2

Zajęcia taneczno - umuzykalniające dla klas piątych 

Justyna Kacperek

piątek 13:45 -14:30

sala numer 48 

Koło chemiczne dla klas VII-ych

Tetiana Makarewicz

poniedziałek 15:40 - 16:25

sala numer 45

Gry i zabawy rozwijające kompetencje językowe uczniów.

Beata Zań

Środa - 10:45 - 11:30

sala numer 29

Zajęcia gimnastyczne. 

Amanda Zdzieszyńska

Czwartek 14:30 - 15:30

hala 1

Kółko gier planszowych

Dagmara Dąbek

Poniedziałek 12:45 - 13:30

Warsztaty literackie (VC, VIB) 

Zbigniew Jelonek

Czwartek 13:45 - 14:30

sala numer 42

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla uczniów z klasy 2c

Liliana Sobczyńska

Wtorek 8:00 - 8:45

sala numer 43a

Poszukiwacze wiedzy

Marzena Ćwik - Lipiec

Środa 10:45 - 11:30

sala numer 39

Sztuka mówienia

Paweł Jasztel

Wtorek 16:30 - 17:10

sala numer 53

Kółko fotograficzne

Paweł Jasztel

Czwartek 16:30 - 17:10

sala numer 51

Koło Młodego Czytelnika

Gabriela Zych

Czwartek 8:55 - 9:40

biblioteka

Zajęcia rozwijające uczniów klasy 2a

Małgorzata Rudaś

wtorek 9:50 - 10:35

sala numer 40

Koło polonistyczne

Agnieszka Krawczykowska

wtorek 8:00 - 8:45

sala numer 51

Zajęcia rozwijające umiejętności z j. polskiego (3c)

Anna Estkowska

wtorek 11:45 - 12:30

sala numer 39

Tańce celtyckie 

Weronika Fridach 

środa 14:45 - 15:30

korytarz

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne uczniów kl. 2b “Matematyka na 6“

Agnieszka Dębkowska

czwartek 15:35 - 16:20.

sala numer 39

Zajęcia choreograficzne kl.4b,5b,6b,7b

Beata Gonciarz

Środa 15:35 - 16:20

kotytarz

Program koszykarski - “I Ty możesz zostać Marcinem Gortatem”

Piotr Pawlak

Czwartek 16:00 - 16:45

hala

Warsztaty wspierające uczestników konkursu matematyczno - informatycznego InstaLogik Anna Lewandowska

W miarę potrzeb

Sala 54 / spotkania online

Gry planszowe Małgorzata Jopek

Piątek 7:15 - 8:00

Sala 35

17.10