Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. W ramach zajęć wychowania fizycznego nauczyciel raz w roku w każdej klasie przeprowadza testy sprawnościowe opisane w przepisach określonych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dodatkowo w ramach przepisów ww. ustawy szkoła zbiera raz w roku informacje o masie ciała i wzroście uczniów. 

Dzięki bezpłatnym warsztatom Koduj z Gigantami.

Giganci Programowania zapraszają na “Koduj z Gigantami - W kr(AI)nie przyszłości” - bezpłatne zajęcia z programowania online oraz stacjonarnie w naszym mieście łączące naukę z uwielbianym przez najmłodszych światem gier.

Warsztaty trwają od 26 sierpnia i potrwają do końca września.

Zapisać się można już dziś poprzez stronę: https://info.kodujzgigantami.pl/3OZL98x

Ponżej zamieszczamy listę przedmiotów, które będą potrzebne dziecku do nauki w szkole:

ZTM rozpoczyna proces wydawania Kart Ucznia pierwszoklasistom oraz wymianę tych, które tracą ważność 30 września br.

Szanowni Państwo!

W naszej szkole prowadzimy oddział przygotowawczy dla kl. 1-3.

Zapraszamy wszystkie dzieci, które słabo mówią w języku polskim lub jeszcze go nie znają.

Załącznik do uchwały nr 8/2022/23

Rady Pedagogicznej z dnia 13.03.2023 r.

Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie dokonane dnia 13 marca 2023 r.