Pani Monika Kluz

Biblioteka szkolna mieści się na pierwszym piętrze, w sali nr 27.

Od wielu lat trwa akcja: „Pomóż bibliotece szkolnej”, dzięki której otrzymujemy wiele darów książkowych od naszych uczniów i ich rodziców, za co zawsze serdecznie dziękujemy!

Od stycznia 2012 r. biblioteka wypożyczała książki przy użyciu programu komputerowego MOL Optivum. Od roku 2016 korzystamy z programu MOL NET+.

Od kilku lat biblioteka wypożycza całym klasom podręczniki szkolne, początkowo były one tylko dla klas pierwszych, a od roku szkolnego 2016/2017 z bezpłatnych podręczników mogą korzystać uczniowie klas I – VIII.

Obecnie w naszym księgozbiorze posiadamy ponad 18 tysięcy książek i liczba ich sukcesywnie rośnie.

Nauczyciele bibliotekarze:

Monika Kluz

Anna Sokołowska