Uczniowski Klub Sportowy SP220 działa na terenie szkoły. Członkami może zostać uczeń, który rozwija swoje umiejętności sportowe w zakresie gimanstyki artystycznej i akrobatyki. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności cywilno - prawnej za działalność Klubu UKS SP220 oraz za treść informacji zamieszczanych w tej zakładce.

UKS SP 220 Warszawa jest klubem sportowym działającym przy Szkole Podstawowej nr 220 w Warszawie oraz należy do Polskiego Związku Gimnastycznego. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz sympatyków. Celem UKS SP 220 jest promowanie aktywności fizycznej i ducha sportu.

Zajęcia odbywają się na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 220 w Warszawie.