W tym roku podjęłam się zadania opieki nad Kołem Wolontariatu w naszej szkole. Chciałabym, aby nasi uczniowie znaleźli w tej formie działalności szanse rozwoju własnej osobowości, wykorzystania talentów, rozwijania empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Dlaczego wolontariat?

W dzisiejszych czasach, gdzie życie towarzyskie toczy się na portalach społecznościowych, wszystko załatwia się przez Internet, młodzież co chwila sprawdza wiadomości, pisze komentarze, „lajkuje”, a w rzeczywistości ludzie oddalają się od siebie i czują się samotni. Działalność w wolontariacie to przygoda w realnym świecie, okazja spotkania prawdziwych ludzi, współpracy w grupie, poznania codziennych problemów ludzi wokół nas i możliwość niesienia realnej pomocy. Ważna jest też świadomość, że nie żyjemy sami na świecie. Dzisiaj my pomagamy, może jutro my będziemy potrzebować pomocy. Wolontariat to okazja do zawierania nowych przyjaźni, w różnych akcjach wspólnie pracującą uczniowie z różnych klas. Dawanie, pomaganie daje dużo satysfakcji, podnosi poczucie własnej wartości, to ważne, aby mieć poczucie, że jest się potrzebnym.

Działalność w wolontariacie

daje możliwość pokazania swoich talentów i zdolności. Pamiętam uczennicę nieśmiałą, cichą i spokojną, która nie odnosiła sukcesów w nauce. Podczas pracy jako animator organizujący zajęcia dla małych dzieci, zaprezentowała swoje talenty. Jako osoba ciepła, pomysłowa, cierpliwa, okazała się świetnym opiekunem i organizatorem zajęć. Wolontariat jest okazją do lepszego poznania siebie, swoich predyspozycji, mocnych stron i uwierzenia w siebie. Udział w pracach wolontariatu to też możliwość poznania różnych zawodów, sprawdzenia siebie w nowych rolach, nabywanie nowych kompetencji. Praca w wolontariacie może stanowić ważne doświadczenie, które będzie istotne w rozważaniach na temat wyboru zawodu. Młody człowiek dowiaduje się o sobie wielu rzeczy, na przykład:

  • czy lubię podejmować decyzje,
  • przewodzić zespołowi,
  • czy wolę wykonywać ustalone zadania,
  • czy lubię pracę z ludźmi.

Od lat uczniowie w naszej szkoły pomagają w bibliotece. Praca ta stwarza możliwość zobaczenia, na czym polega praca bibliotekarza, jakie umiejętności i wiedza są potrzebne. To możliwość zobaczenia jak wygląda codzienna praca. Często nasze wyobrażenia o pracy w danym zawodzie różnią się od szarej rzeczywistości i dokonując wyboru ludzie często nie biorą uwagę ważnych aspektów. Pracując jako wolontariusz poznajemy nowych ludzi, możemy porozmawiać o cieniach i blaskach zawodu.

Praca wolontariusza to okazja realizacji własnych pasji. Warsztaty terapii zajęciowej dla osób starszych lub chorych mogą być okazją do rozwijania pasji artystycznych i talentu plastycznego. Ci, którzy kochają zwierzęta, mogą pomagać w schronisku i wyprowadzać na spacery porzucone psy.

Za działalność w wolontariacie uczniowie otrzymują punkty, które są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Oczywiście zdarzają się osoby, które chcą zrobić cokolwiek tylko po to, aby dostać punkty. Wolontariatem interesują się dopiero w ósmej klasie i pytają nie jaka to akcja, tylko ile za nią otrzymają punktów. Wolontariat nie jest dla nich ideą bezinteresownego działania na rzecz potrzebujących, tylko środkiem do osiągnięcia celu. Czasami jednak nawet, jeżeli pobudki działalności nie były czysto altruistyczne, to udział w akcji może uświadomić młodemu człowiekowi, że warto pomagać, że niesienie pomocy może dawać satysfakcję, że zobaczy sens i będzie nadal działać, nawet, gdy punkty już nie będą potrzebne. Wielu uczniów angażuje się w działalność charytatywną nie myśląc o punktach, są wrażliwi na sytuację ludzi chorych, samotnych, osób w trudnej sytuacji losowej i zwierząt w schroniskach.

Uczniowie naszej szkoły biorą w tym roku udział w różnych akcjach

Przygotowujemy koncert pieśni patriotycznych dla seniorów-podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Parkowej. Mamy nadzieje, że nasz występ będzie promykiem radości zaniesionym przez uczniów naszej szkoły. Piszemy też kartki do starszych, samotnych osób. Zadania te to okazja do refleksji nad naszym życiem. Wielu starszych ludzi czuje się wykluczonych, samotnych. Przejście na emeryturę, pogorszenie sprawności ruchowej, choroby izolują starszych ludzi, czasem nie mają rodzin. Nasze zainteresowania i działania są dla nich bardzo ważne.

Członkowie Klubu Wolontariatu pomagali młodszym kolegom w nauce origami.

Uczniowie biorą udział w pracach Fundacji „Mam Marzenie”. Misją Fundacji jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na ciężkie, często nieuleczalne choroby. Przez swoją działalność chcemy dostarczyć chorym dzieciom trochę radości, aby mogły choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu i dać siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość. Marzenia są bardzo różne. Członkowie Fundacji pomagają spotkać znanych piłkarzy, aktorów, zakupić wymarzone zabawki, czy zorganizować wycieczki.

Jak co roku uczniowie wzięli udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierali fundusze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Zachęcam do pracy w naszym Klubie Wolontariatu.