stołówka szkolna

Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez firmę Betika Beata Zawadzka, dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.30-14.30.

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez firmę Betika Beata Zawadzka, dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.30-14.30.
 3. Opłaty przyjmowane są do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym wydawane są posiłki.
 4. W przypadku nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności. Dopuszcza się możliwość zwrotu opłaty za pierwszy dzień nieobecności w przypadku, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do godziny 9.00 tego samego dnia. Nieobecności można zgłaszać wysyłając SMS pod numer 881 278 888 lub drogą mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.
 6. Dokumentem uprawniającym do spożycia obiadu jest miesięczny karta obiadowa.
 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i opiekunowie szkolni.
 8. Rodzic może odebrać nieodpisany posiłek w godzinach 12.00-14.00.
 9. Nauczyciele organizujący wycieczkę mają obowiązek zgłosić ten fakt pracownikom kuchni wcześniej (3 dni przed wycieczką) lub ustalić inną godzinę wydania posiłków uczniom.
 10. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o porządek, nie biegać, nie krzyczeć, stosować się do obowiązującej kolejki.
 11. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i obowiązującymi przepisami.
 12. W stołówce wywieszony jest jadłospis na jeden tydzień.
 13. Należy przestrzega poleceń wydawanych przez osobę dyżurującą.
 14. Wszelkie wątpliwości i ustalenia dotyczące jadłospisu należy zgłaszać do Pani Beaty Zawadzkiej.