dot. specjalistycznych zajęć profilaktycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego w Warszawie informuje, iż w ramach „Otwartego konkursu ofert” dotyczącego specjalistycznych zajęć profilaktycznych rekomendacje szkoły otrzymał: Ośrodek Pomocy Pedagogicznej Rodzinie i szkole „Żyj zdrowo”.