21 października uczniowie IVc gościli w siedzibie "Przystanku Historia".

Uczniowie klasy 3b pod fachowym okiem Pani Karoliny, mamy Kingi, malowali pejzaż jesienny.

Uczniowie klasy 3b mieli lekcję przyrody w Wilanowie. Szukali odpowiedzi na pytanie:

Podczas II wojny światowej, na mocy zarządzenia gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, 2 października 1940 w stolicy utworzono getto. Wiosną 1943 roku, władze niemieckie przystąpiły do całkowitej likwidacji getta w Warszawie. 19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Powstańcy nie mogli mieć nadziei na zwycięstwo. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadania wrogowi możliwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

W piękny, słoneczny, choć trochę chłodny, wrześniowy dzień uczniowie klas 3a i 3b pojechali do Mościsk.

Zakończenie roku szkolnego w klasie 1a.