Dwie gimnastyczki ćwiczące z obręczami.

Uczniowski Klub Sportowy SP220 działa na terenie szkoły. Członkami może zostać uczeń, który rozwija swoje umiejętności sportowe w zakresie gimanstyki artystycznej i akrobatyki. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności cywilno - prawnej za działalność Klubu UKS SP220 oraz za treść informacji zamieszczanych w tej zakładce.