Zapraszamy do udziału w świetlicowej akcji "To Co Moje, Będzie Twoje", która stanowi inicjatywę promującą ekologię, ideę no waste oraz recykling.

Naszym celem jest zachęta do zmniejszania konsumpcji poprzez wymianę i ponowne wykorzystanie rzeczy.

Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy wspierać środowisko i tworzyć społeczność opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dołącz do naszej akcji, aby doświadczyć radości dzielenia się i dbania o naszą planetę!

Pomysłodawca akcji:Olga Depczyńska

Logo promujące akcję powstało przy użyciu sztucznej inteligencji.logo akcji to co moje, będzie twoje - koło recyklingu, w którym dziei wymieniają się zabawkami

Zasady udziału:

 • Uczestnictwo w akcji jest otwarte dla wszystkich uczestników pikniku.

 • Strefa wymiany obejmuje:

  • Zabawki

  • Biżuterię/Dodatki

  • Torebki/Plecaki

  • Przypinki/ Gadżety

  • Ubrania sezonowe

  • Gry komputerowe / na konsole

  • Filmy na DVD

  • Małe sprzęty elektroniczne lub na baterie

  • Instrumenty muzyczne

  • Sprzęt sportowy

  • Rośliny doniczkowe

  • Artykuły domowe/ Dekoracje

Przynosimy:

 • Rzeczy, których sami chcielibyśmy używać.

 • Przedmioty sezonowe, wyprane i bez uszkodzeń oraz plam.

Nie przynosimy:

 • Zniszczonych ubrań.

 • Używanej bielizny i butów.

 • Niekompletnych zabawek.

 • Dużych gabarytów, rzeczy, które wymagają naprawy, więc nie mogą od razu trafić do strefy wymiany.

 • Książek oraz płyt CD i DVD bez oryginalnych opakowań.

 • Zasady Etyczne:

 • Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do szacunkowego traktowania innych osób i ich przedmiotów.

 • Nie wolno przynosić do wymiany przedmiotów niebezpiecznych, uszkodzonych lub nielegalnych.

Przebieg Akcji:

 • Akcja odbędzie się na terenie szkoły podczas pikniku w sali 17.

 • Każdy uczestnik może przynieść swoje niepotrzebne rzeczy do wyznaczonej strefy wymiany w w terminie od 23 do 25 maja 2024 roku do godziny 10:30.

 • Wymiana odbywa się na zasadzie "zabierz to, co ci potrzebne, pozostaw to, co już niepotrzebne".

 • Nie wolno zabierać przedmiotów z wymiany w celach handlowych.

Zakończenie akcji:

 • Akcja kończy się po zakończeniu pikniku.

Odpowiedzialność:

 • Organizatorzy akcji nie ponoszą odpowiedzialności za stan ani jakość przyniesionych przedmiotów.

 • Każda przyniesiona rzecz powinna być podpisana metryczką zawierającą imię i nazwisko oraz klasę osoby przynoszącej przedmiot.

 • Przedmioty, które nie znajdą nowego właściciela, wracają po ukończonej akcji do swojego starego właściciela.

 • Postanowienia Końcowe:

 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatorów.

 • Udział w akcji oznacza akceptację regulaminu.

 • Dziękujemy za udział w świetlicowej akcji "To Co Moje, Będzie Twoje" i wspieranie idei ekologii, no waste oraz recyklingu!