I PÓŁROCZE

 • 6 września- spotkanie informacyjne z rodzicami klas 4- 8 dotyczące WDŻWR (online)
 • 13 września – zebranie
 • 27 września spotkanie z rodzicami klas ósmych
 • 29 listopada – dzień otwarty
 • 24 stycznia - zebranie semestralne z rodzicami kl. 0 - VIII

 

II PÓŁROCZE

 • 14 marca – dzień otwarty
 • 30 maja – zebranie z rodzicami klas 0 – VIII (podanie proponowanych WSZYSTKICH ocen i ocen zachowania na koniec roku, podsumowanie roku szkolnego)

I PÓŁROCZE

14 września – zebranie

30 listopada – dzień otwarty

8 luty - zebranie semestralne z rodzicami kl. 0 - VIII

II PÓŁROCZE

15 marca – dzień otwarty

19 kwietnia – dzień otwarty /zebranie z rodzicami kl. 0 - VIII

31 maja – zebranie z rodzicami klas 0 – VIII (podanie proponowanych wszystkich ocen i ocen zachowania na koniec roku)

I PÓŁROCZE

 • 9 września – zebranie
 • 23 września – zebranie z rodzicami klas VIII
 • 4 listopada – dzień otwarty
 • 2 grudnia - zebranie z rodzicami kl. IV - VIII
 • 3 grudnia – zebranie z rodzicami kl. 0 - III
 • 27 stycznia - zebranie semestralne z rodzicami kl. 0 - III
 • 28 stycznia – zebranie semestralne z rodzicami kl. IV - VIII

II PÓŁROCZE

 • 6 kwietnia – zebranie z rodzicami kl. IV - VIII
 • 7 kwietnia –zebranie rodzicami kl. 0 - III
 • 4 maja – dzień otwarty
 • 1 czerwca – zebranie z rodzicami klas 0 – III (podanie proponowanych WSZYSTKICH ocen i ocen zach. na koniec roku)
 • 2 czerwca – zebranie z rodzicami kl. IV – VIII (podanie proponowanych WSZYSTKICH ocen i ocen zach. na koniec roku)