Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I sportowej (gimnastyka artystyczna/akrobatyka) odbędzie się 13 marca 2024 r. o godz. 16 w sali gimnastycznej.

 Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów  do klasy sportowej o kierunku: